SPR Självstansande Nitning

SPR (Self-Piercing Riveting) är en teknik för att fästa två eller flera lager av metall utan att behöva förborra hål.

Genom att använda självstansande nitning kan du snabbt och enkelt skapa starka och pålitliga fästen utan att behöva använda skruvar eller svetsning.

FÖRDELAR MED SPR

Tidsbesparing

Självstansande nitning tar betydligt mindre tid än traditionella fästmetoder eftersom du inte behöver förborra hål eller applicera extra material.

Kostnadseffektivt

Genom att eliminera behovet av skruvar eller svetsning minskar du material- och arbetskostnaderna. Detta gör SPR till en ekonomiskt fördelaktig lösning på lång sikt.

Hög hållfasthet

Självstansande nitningar skapar starka och pålitliga fästen som klarar av att hantera höga belastningar och vibrationer.

Minskad deformering

Jämfört med svetsning minskar självstansande nitning risken för deformering och förvrängning av materialen som ska sammanfogas.

FÖRDELAR MED SPR